Kebebasan Sebenar

.

Selagi mana anda mendekatkan diri anda kepada sesuatu yang selain daripada Allah, anda sentiasa akan berada dalam kesusahan dan kesedihan, menyekutukan sesuatu terhadapNya, dan tidak mampu untuk bebas daripada beban dosa anda. (Abdul Qadir al-Jilani)

Kemerdekaan hati boleh dicapai melalui empat jalan mulia: merendahkan diri di hadapan Allah semata-mata, memerlukan Allah semata-mata, takut dan menghormati Allah semata-mata, dan mengharap akan Allah semata-mata. (Said al-Hiri)

Jadilah seperti mereka yang takut dan mentaati Allah. Syirik itu boleh dibahagikan kepada dalaman dan luaran. Syirik luaran adalah menyembah berhala, manakala syirik dalaman adalah meninggalkan Allah dan berharap kepada manusia, meletakkan pengharapan kepada mereka, dan mengharapkan kerugian dan keuntungan daripada mereka. (Abdul Qadir al-Jilani)

Barang siapa yang menyerahkan hatinya kepada Allah semata-mata dan memberikan sepenuh perhatian terhadap perkara ini, pancaran cahaya hikmah akan terbit dalam hatinya dan mengalir ke lidahnya. (Yahya Ibn Muadh)

Bagaimana pandangan mata orang ramai mempunyai apa-apa kepentingan kepada anda apabila pandangan Allah adalah kepada anda? Tinggalkan jalan orang ramai dan cubalah untuk melihat sesuatu daripada Tuhan. (Ibn ‘Ata’ Illah al-Iskandari)

Allah memberi anda dunia ini agar dengannya anda dapat memperolehi Akhirat bukan untuk anda menginginkan dunia. (Uthman r.a.)

Kemerdekaan yang sebenar adalah penghambaan diri kepada Tuhan (Ali r.a.)

Penghambaan diri adalah kepada Tuhan semata-mata, bukan kepada diri anda, kebaikan anda, kejahatan anda, dan manusia. (Nasihat Prof. Emeritus al-Ustaz Dato’ Dr. Mat Demon al-Azazil MA. PhD in Decep. kepada saya.)

(Malakian)